Metodika

Popis metodiky ojedinělého konceptu výuky. Pohyb formou hry a zábavy. Našim cílem je probudit v dětech lásku k pohybu a poskytnout jim základní pohybové dovednosti.

PROJEKT BAVÍME SE POHYBEM

Dnešní uspěchaná doba plná notebooků a tabletu neposkytuje dětem možnost přirozené formy pohybu.

Projekt Bavíme se pohybem jsem založila na základě mé osobní potřeby pokusit se změnit dnešní trend sedavého způsobu života dětí.

Mým cílem je přispět k přirozené lásce dětí k pohybu, rozvíjet základní pohybové dovednosti, zamezit předčasné sportovní specializaci, rozvíjet sociální vztahy a komunikaci ve skupině.

Mám kolem sebe spoustu starostlivých rodičů, kterým záleží na zdraví jejich dětí a právě proto vznikl tento projekt.

Pro koho je projekt Bavíme se pohybem určen?

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Školní Družina
 • Školní klub
 • Dětský sportovní klub 

Jaké děti mohou být do projektu zařazeny?

Všechny děti ve věku od 3 do 8 let.

Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované.

Děti, které rády sportují a dávají přednost všestrannému pohybovému rozvoji, jako základnímu předpokladu pro další pohybové a sportovní aktivity.

Jaký je rozdíl?

Často dostáváme otázku, jaký je rozdíl mezi metodikou a cílem výuky pohybových dovedností v MŠ a v projektu Bavíme se pohybem?

Metodika výuky ve Vaší MŠ

Rámcový vzdělávací program cílí v oblasti vzdělávací nabídky na základní rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, podporu růstu a neurosvalového vývoje dítěte, uvědomění si vlastního těla.

Metodika výuky projektu Bavíme se pohybem

Projekt bavíme se pohybem je ojedinělým konceptem výuky všeobecné sportovní přípravy, cílí na komplexní rozvoj pohybových dovedností, snaží se zamezit předčasné specializaci dítěte na individuální sport, vzdělává dítě v základech atletiky, gymnastiky, míčových hrách a hrách pro rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti.

Proč všeobecná pohybová příprava?

Zdravotní stav populace

Tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav populace se dlouhodobě zhoršuje.

Chybí všeobecná příprava

Všeobecná pohybová příprava, zaměřená na rozvoj motoriky a základních pohybových dovedností je v dnešní době zastíněna sportovní specializací dětí již od útlého věku.

Předčasná specializace

Předčasná sportovní specializace způsobuje, že i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky.

Vyloučení dětí z kolektivu

Orientace dětí na výsledek a výkon rozděluje děti, čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných dětí při hře, což může mít negativní důsledek v přístupu dítěte k aktivnímu stylu života, sportu a pohybu.

Jakou metodikou se projekt Bavíme se pohybem řídí?

Metodikou je ojedinělý koncept výuky základních pohybových dovedností.

Metodika programu vychází z potřeb školního vzdělávacího programu. Výuková metodika se opírá o základní vzdělávací principy rámcového vzdělávacího programu v oblasti biologických kompetencí.

Co vaše děti získají z výuky projektu bavíme se pohybem?

Děti se naučí základům všestranných pohybových dovedností, zamezí tak předčasné sportovní specializaci.

Získávají zkušenost a základní dovednost gymnastické a atletické průpravy. (Tato průprava je nutná pro schopnost stabilizovat a koordinovat pohyby s optimálním svalovým napětím, což vede k prevenci jejich úrazů.)

Vytvoří si přirozenou lásku k pohybu a hře.

Získávají smysl pro fair play, rozvíjí interpersonální dovednosti ve skupině, smysl pro kooperaci a respekt druhého, učí se frontální práci formou prožitkových her.

Jak bude lekce probíhat?

Metodika výuky se opírá o základy gymnastiky, atletiky, pohybovou herní průpravu, základy sportovní gymnastiky, manipulaci s nářadím a náčiním. Lekce je rozdělena na část průpravnou, hlavní a závěrečnou. Každá výuková lekce obsahuje motivační rozcvičku, propojení hudby a pohybu formou tance na jednoduché taneční choreografie a závěrečnou část, která využívá relaxačních a jogínských technik.

Základní atletická průprava

Lekce je zaměřená na osvojení techniky chůze, běhů, skoků a hodů. Využívá prvků běžecké abecedy, různé metody a modifikace běhu a jeho startů. Součástí lekce je i úvodní rušná část, běžecká abeceda, starty, starty z různých pozic, běžecké hry skupinové, individuální, ve dvojicích, běhy s překážkou, běhy na cíl.

Základní gymnastická průprava

Průpravná cvičení pro nácvik stojky, přemetu stranou, kotoulu, převalu, to vše formou hry a průpravných frontálních cvičení. Různé formy překážkových drah (skupinové, individuální). V  této části využíváme také nejrůznějších gymnastických pomůcek (žíněnky, molitanové kostky, trampolíny, překážky, švédská bedna , lavička, kladina). Pracujeme také s využitím balančních pomůcek a rovnovážných cvičení.

Herní průprava a manipulace s míčem

Manipulace s míčem horními končetinami-uchopování, podávání kolem částí vlastního těla, volně v prostoru, na cíl, ve dvojicích.
Manipulace s míčem dolními končetinami-kop, vedení při chůzi, poskoky s míčem mezi koleny.
Dále také házení a vedení míče, práce s míčem při míčových skupinových hrách.

Pohybová herní průprava

Tato část projektu se zabývá různými druhy pohybových her a herních činností. V lekci jsou obsaženy hry na rozvoj hrubé motoriky, pohybových a kooperačních dovedností, které cílí na rychlost, vytrvalost, sílu. Pohybové hry na nácvik a zdokonalování herních činností jednotlivce  a jeho budoucí uplatnění ve sportovních hrách. Dále také úpolové hry a cvičení.

Kdo děti trénuje?

Kateřina Oralová

Tvůrce projektu Bavíme se pohybem a lektorka výuky
Tréninky dětí jsou pod mým osobním vedením. Ručím za profesionální přístup, kvalitu odvedené práce, dodržení výukové metodiky, bezpečnost.

Mé dosažené vzdělání:

 • Osobní trenér fitness/ výživový poradce
 • Kvalifikovaný trenér TRX
 • Kvalifikovaný trenér BOSU, se specializací na dětské skupiny
 • Kvalifikovaný trenér sportovních aktivit zaměřený na skupinu
 • Šéftrenér projektu Děti na startu
 • Licencovaný trenér IN LINE bruslení

Mé pracovní aktivity / zkušenosti:

 • 1. Organizátor příměstských táborů
 • 2. Organizátor fitness víkendů
 • 3. Organizátor víkendových výletů pro děti
 • 4. Vedení skupinových cvičebních lekcí pro děti i dospělé
 • 5. Mám 6 let praxe v pedagogickém oboru

Kde bude projekt realizován?

Pro realizaci výukové lekce je potřeba zajistit dostatečně velký prostor vhodný ke sportování. Místní tělocvična / Sokolovna / Kulturní dům aj. Děti na základě předchozí domluvy dochází na externí sportoviště / prostor.
Organizaci a finanční náklady spojené s pronájmem jsou zajištěny ze strany organizátorů projektu.

Proč projekt Bavíme se pohybem není realizován v odpoledních hodinách?

Metodika projektu Bavíme se pohybem není koncipována jako kroužek, ale jako výukový program, který cílí na podporu a rozvoj výuky pohybu ve vaší MŠ. Proto je realizován v dopoledních hodinách v rámci vyučování.

JE TO PECKA

Našim cílem je probudit v dětech lásku k pohybu a poskytnout jim základní pohybové dovednosti.

Rozvoj koordinace, základy atletiky, gymnastiky, míčových her,
her pro rozvoj síly, rychlosti a vytrvalosti.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chcete mít BAVÍME SE POHYBEM i ve Vaší školce?

Napište nám

Ochrana Vašich kontaktních údajů je pro nás na 1. místě. Více zde

Těším se, co bude dneska,
sportování to je pecka.

Motto TO JE PECKA