Bavíme se pohybem

Máme za sebou úspěšnou realizaci projektu Bavíme se pohybem ve Vaší mateřské škole. Hodnotíme tuto spolupráci jako velmi vydařenou. Cíle a očekávání ze strany projektu byly úspěšně naplněny.

Jak projekt hodnotíte Vy?

S dětmi jsme ve čtyřech na sebe navazujících lekcích prošli rozvojem základních pohybových dovedností. Děti si osvojily základy atletiky, gymnastiky, manipulace s míčem. Součástí programu byla i pohybová herní průprava. Náplní každé lekce byl i tanec v podobě jednoduchých choreografií na známé písně.

Protože nám záleží na Vašem názoru, chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku.

Je to pár jednoduchých otázek a vyplnění Vám nezabere více než 2 minuty.
Předem děkujeme za Váš čas.

Kolik lekcí projektu Vaše dítě absolvovalo? (Vyberte)
Vyhovoval Vám zvolený cvičební prostor?
Jaká část programu se Vašemu dítěti nejvíce líbila? (Napište)
Doporučili byste projekt Bavíme se pohybem?
Je pravděpodobné, že byste se projektu opět zúčastnili?
Napadá Vás nějaké doporučení pro zkvalitnění našich služeb projektu? (Napište)

Vaše odpovědi jsou pouze pro nás, jsou anonymní a nebudou se nikde zveřejňovat.

Těším se, co bude dneska,
sportování TO JE PECKA.

Motto TO JE PECKA