Bavíme se pohybem

Máme za sebou úspěšnou realizaci projektu Bavíme se pohybem ve Vaší mateřské škole. Hodnotíme tuto spolupráci jako velmi vydařenou. Cíle a očekávání ze strany projektu byly úspěšně naplněny.

Jak projekt hodnotíte Vy?

S dětmi jsme ve čtyřech na sebe navazujících lekcích prošli rozvojem základních pohybových dovedností. Děti si osvojily základy atletiky, gymnastiky, manipulace s míčem. Součástí programu byla i pohybová herní průprava. Náplní každé lekce byl i tanec v podobě jednoduchých choreografií na známé písně.

Protože nám záleží na Vašem názoru, chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku.

Je to pár jednoduchých otázek a vyplnění Vám nezabere více než 2 minuty.
Předem děkujeme za Váš čas.

Byla pro Vás účast na projektu přínosem?
V čem konkrétně, popřípadě proč? (Napište)
Odnesla jste si nějakou inspiraci pro Vaši výukovou činnost? (Napište)
Byla jste přímou součástí výuky?
Jak hodnotíte náročnost organizace přesunu do cvičebních prostor? (Napište)
Ocenila byste větší míru Vašeho přímého zapojení do programu ze strany lektora?
Jak hodnotíte odvedenou práci lektora vzhledem ke spokojenosti dětí ve třídě? Vyberte (1 velmi dobrá, 5 nedostatečná)
Doporučila byste projekt Bavíme se pohybem dalším mateřským školám?
Máte nějaké doporučení pro zkvalitnění služeb projektu? (Napište)

Vaše odpovědi jsou pouze pro nás, jsou anonymní a nebudou se samostatně nikde zveřejňovat.